Alternativa finansieringslösningar för infrastruktur utreds

Kran och silor i Luleå hamn

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på måndagens sammanträde bland annat förslag att utreda alternativa finansieringslösningar för kommande infrastrukturinvesteringar, ökad borgen för satsningar inom projekt Malmporten samt förlängning av markanvisningar på Kronandalen.

Läs mer

Contact us

Fill in the form below or give us a call and we'll contact you. We endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.