Effekttilldelning till SSAB Luleå – positivt besked för den fossilfria omställningen

SSAB behöver fossilfri el för att kunna genomföra omställningen till fossilfritt stål. I januari 2024 lämnade Vattenfall Eldistribution ett positivt besked om mer effekt för SSABs verksamhet i Luleå.

Läs mer här

Contact us

Fill in the form below or give us a call and we'll contact you. We endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.