H2GS och BMW tecknar slutligt avtal om fossilfritt stål

Industritorn på H2 Green Steel

BMW Group och H2 Green Steel har tecknat ett slutligt avtal om leverans av CO2-reducerat stål. Avtalet avser BMW:s uppströms scope 3-utsläpp och inkluderar återvinningsåtgärder och åtgärder vid slutet av stålets livslängd.

Läs mer

Contact us

Fill in the form below or give us a call and we'll contact you. We endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.