Kakor och integritetspolicy

Kakor eller Cookies
En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på besökarens dator. Det är mycket vanligt att webbplatser använder cookies eftersom de ofta används till grundläggande funktioner.

Är Cookies farliga?
Nej, Cookies är inte farliga. Cookies är vanliga textfiler och kan inte innehålla virus. Filerna är små och de flesta webbläsare tillåter bara att en viss mängd cookies sparas i minnet. Det är alltså ingen risk att hårddisken blir full bara för att du tillåter cookies.

Kan jag säga nej till cookies?
Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en sådan. Då kommer inga cookies att lagras men vissa delar av webbplatsen kommer eventuellt inte att fungera helt korrekt.

Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande.

Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras ut av tredjepartstjänster som visas på våra sidor.

Vi använder två typer av Cookies:
Nödvändiga cookies gör att de grundläggande funktionerna på vår webbplats fungerar som de ska och dessa cookies kan därför inte stängas av.

Marknadförings- och statistikcookies ger oss information om besöksstatistik på övergripande nivå och inte på individnivå.

 

Personuppgifter
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag som börjar gälla inom hela EU från och med den 25 maj 2018. GDPR och Dataskyddslagen ersätter Personuppgiftslagen (PUL) och syftet är att förbättra skyddet för individen vid behandling av personuppgifter.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som kan knytas till din person indirekt eller direkt. Det handlar om uppgifter såsom namn, personnummer, adress, IP-nummer och bilder.

De personuppgifter som du lämnar kommer att behandlas elektroniskt. Uppgifterna kommer att användas för vår administration och för att underlätta kontakten mellan dig/ditt företag och oss. Vi offentliggör inga personuppgifter.

Varifrån vi får dina uppgifter och vilka uppgifter vi behandlar
Du har antingen själv lämnat uppgifter till oss via tex mailkonversation eller så har vi inhämtat information om dig via allmänt tillgängliga källor, till exempel Bolagsverket och Skatteverket. Vi har då samlat in uppgift om företagsnamn, bransch och bolagsform, namn, e-postadress, roll, besöks- och postadress till bolaget, telefonnummer.

Ändamål och rättslig grund
Kontakt med dig sker inom ramen för vårt uppdrag att etablera ett företagskluster för grön industriell omställning med världsledande teknikutveckling.

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter?
Dina uppgifter behandlas tills vidare eller till dess att du meddelar att du inte önskar ha kontakt med oss.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära tillgång till, rättelse, begränsning eller radering av dina personuppgifter. När vi raderar dina uppgifter så kommer vi att göra en så kallad anonymisering av dina uppgifter. Det innebär att dina personuppgifter överskrivs helt och inte längre kommer kunna avläsas och anknytas till dig.

Behandling personuppgifter
Läs mer om på Luleå kommuns hemsida.

Kontakt
Dataskyddsombud
E-post: [email protected]
Postadress: Dataskyddsombud, Luleå kommun, 971 85 Luleå

Du har även rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter behandlats felaktigt.

Telefon: 08-657 61 00
E-post: [email protected]
Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm

General kontakt
Skicka e-post till [email protected]
Ring 0920453000