LTU inleder forskning ihop med Luleå Industripark

Luleå kommun, Luleå tekniska universitet och Sweco inleder nu ett gemensamt treårigt forskningsprojekt. Kopplat till Luleå Industripark ska projektet utforska användningen av verktyget digital tvilling för projektledning av storskaliga industriprojekt ur ett kommunalt samhällsplaneringsperspektiv. Det statliga forskningsrådet för hållbar utveckling, Formas, finansierar projektet.

Länk:https://www.vartlulea.se/arkiv/tillvaxt/ltuinlederforskningihopmedluleaindustripark.5.1f66df0c18fde458a601470.html

Contact us

Fill in the form below or give us a call and we'll contact you. We endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.