Luleå Energi om elförsörjningen i den gröna omställningen

Foto på Malin Larsson, VD på Luleå Energi

SSAB, H2GreenSteel och Hybrit är bara några exempel på alla de gröna industrier som intresserat sig av vår region. Norrbotten har blivit ett nav i den gröna omställningen och en stor anledning till det är tillgången till billig och grön energi. Hos Luleå Energi pågår ett omfattande arbete med att säkerställa framtidens elförsörjning i regionen.

Läs mer

Contact us

Fill in the form below or give us a call and we'll contact you. We endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.