Luleå Energi om elförsörjningen i den gröna omställningen

SSAB, H2GreenSteel och Hybrit är bara några exempel på alla de gröna industrier som intresserat sig av vår region. Norrbotten har blivit ett nav i den gröna omställningen och en stor anledning till det är tillgången till billig och grön energi. Hos Luleå Energi pågår ett omfattande arbete med att säkerställa framtidens elförsörjning i regionen.

Läs mer

Contact us

Fill in the form below or give us a call and we'll contact you. We endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.