Luleå kommun och Uniper tecknar avsiktsförklaring

Två personer ger ett handslag

Luleå kommun har ingått i en avsiktsförklaring tillsammans med det globala energibolaget Uniper Sverige. Samarbetet är ett led i att utveckla vätgasprojektet BotnialänkenH2. Tillsammans med bland andra Luleå hamn och Luleå Energi planerar Uniper Sverige att etablera en regional vätgashubb i Luleå.

Läs mer

Contact us

Fill in the form below or give us a call and we'll contact you. We endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.