Norrbotten bryter trenden – fler startar företag: ”Hög tid att ta vara på möjligheterna”

Foto av två kvinnor

Nyföretagandet i Norrbotten ökar markant till skillnad från utvecklingen i resten av landet. Norrbotten är den enda regionen i Sverige som visar på en positiv utveckling under förra året. I Luleå ökade antalet nystartade bolag med 4,4 procent jämfört med 2021.

Läs mer

Contact us

Fill in the form below or give us a call and we'll contact you. We endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.