SENASTE NYTT OM LULEÅ INDUSTRIPARK

Här samlar vi artiklar som handlar om det som sker på Luleå industripark.
Vi länkar till aktuella nyheter som kan vara intressant för dig.

Ny modell för samhällsutveckling: ”Världen söker efter det svar som ni hittat”

Centerpartiets partiledare Muharrem Demirok besökte under måndagen Luleå för att träffa några av aktörerna som är involverade i projektet Luleå […]

Läs mer
Besked idag: SSAB bygger nytt stålverk i Luleå

I dag kom det glädjande beskedet, SSAB bygger ett nytt fossilfritt stålverk i Luleå. Det meddelade företaget på tisdag morgon. Luleås kommunalråd Carina Sammeli: – Det är fantastiska nyheter! Det innebär att SSAB fortsätter vara en av våra största arbetsgivare och en viktig del av näringslivet. Kommunen och SSAB har samarbetat i över 50 år och att de fortsätter prioritera Luleå som plats är enormt positivt för både nutida och framtida Luleåbor.

Läs mer
Nytt samarbete för Sveriges första fossilfria mineralgödselproduktion

Fertiberia, Lantmännen och Nordion inleder ett samarbete under namnet Power2Earth, ett partnerskap som syftar till att etablera Sveriges första fossilfria mineralgödselproduktion i Luleå.

Läs mer
Hon blir Luleå kommuns nya näringslivschef

Josefine Wihlzon blir Luleå kommuns nya näringslivschef med uppdraget att bygga den nya organisationen för näringslivsfrågor. Läs mer här

Läs mer
Effekttilldelning till SSAB Luleå – positivt besked för den fossilfria omställningen

SSAB behöver fossilfri el för att kunna genomföra omställningen till fossilfritt stål.

Läs mer
Uppdraget fortsätter: Fokus på bostäder

Regeringens särskilda utredare Peter Larsson fortsätter sitt uppdrag med att koordinera insatser för ett hållbart samhällsbyggande i Norrbotten och Västerbotten.

Läs mer
Grundskola med internationell inriktning startar i Luleå

En internationell skola skapar goda förutsättningar inför Luleås kommande företagsetableringar.

Läs mer
“Vi har förutsättningarna för att förverkliga omställningen”

Luleå Hamn är på många sätt pulsådern och navet som ska möjliggöra den gröna omställningen som sker inom ramen för Luleå Industripark och i regionen i stort.

Läs mer
Besked från SVK: Mer elkraft till Luleåregionen

Svenska kraftnät (SVK) meddelar att man kommer att öka tilldelningen av eleffekt i Luleåområdet med 500 megawatt.

Läs mer
52 miljoner till Luleå tekniska universitet materiallabb för grön omställning

Det handlar om Wallenbergs initiativ WISE, där Luleå tekniska universitet ingår tillsammans med sex andra universitet i vad som är den största satsningen på materialvetenskap någonsin i Sverige.

Läs mer
LKAB blir delägare i Duroc Rail AB – en till strategisk investering inom järnväg och logistik

LKAB förvärvar 49 procent av aktierna i Duroc Rail AB från företagsgruppen Duroc AB som är noterade på Nasdaq, vilka bibehåller majoritetsägande med 51 procent. Den preliminära köpeskillingen uppgår till ca 75 miljoner kronor.

Läs mer
Nya kraftledningar avgörande för den gröna omställningen

För att den gröna industriomställningen ska bli verklighet, och för att möta de nya behoven av el i norra Sverige, planerar Svenska kraftnät att bygga två nya kraftledningar mellan Svartbyn i Boden och Hällmyran i Luleå.

Läs mer
Byggstart för Luleå Industripark

Under måndagen tog det australienska företaget Talga Resources första spadtaget för sin batterifabrik på Hertsöfältet. Detta betyder att etableringarna av Luleå Industripark tagit sin början.

Läs mer
   Miljöattachéerna på besök i Luleå

I juni möttes medlemsstaternas miljöattachéer i Luleå för diskussioner och studiebesök. Syftet med besöket var att ge mötesdeltagarna en överblickande introduktion om norra Sverige samt ge lokala och regionala perspektiv på den gröna omställningen.

Läs mer
Luleåmodellen bidrar till klimatnytta och omställning i hela Sverige

Luleå Energi har tillsammans med ett antal aktörer i branschen under ett halvt års tid jobbat för att ”pressa luften ur elsystemet” i Luleåregionen och på så vis frigjort effekt som är nödvändig för den gröna omställningen som pågår.

Läs mer
Uniper och Luleå Energi tecknar avtal –    stärker Luleås fjärrvärmesystem

Luleå Energi och Uniper har avtalat om att ta tillvara restenergier från den anläggning som planerar att etableras inom BothnialinkH2 i anslutning till Luleå Industripark. På så vis skapas synergier som bidrar till Luleås cirkulära fjärrvärmesystem.

Läs mer
Topprankning för Luleå: Här är det bäst att leva

Var är det bäst att bo? I Luleå. Staden Luleå erbjuder inte bara en stabil arbetsmarknad, bra skolor och goda kommunikationer. Luleå får även toppbetyg vad gäller servicenivå och fritidsaktiviteter – och tryggheten är på en nivå som få kommuner kan mäta sig med.

Läs mer
Nu börjar utbyggnaden av nya Luleå Hamn

Luleå Hamn kan gå vidare och upphandla externa aktörer som kan vara med och finansiera, bygga och operera delar av nya Luleå Hamn. Det står klart efter att Transportstyrelsen gett grönt ljus att gå ut med första steget i upphandlingen.

Läs mer
Ja till nytt stålverk i Boden – beviljas miljötillstånd

Stålbolaget H2 Green Steel har nu fått ja av Mark- och miljödomstolen till bygge och drift av stålverket i Svartbyn i Boden.
Domstolen bedömer att bolaget uppfyller miljöbalkens krav kring verksamheten.

Läs mer
Luleå och Norra Sverige kraftsamlar för jämställd industri

För att främja en jämställd industri går nu regioner, kommuner och företag i Norra Sverige samman i en gemensam avsiktsförklaring. Luleå kommun är en av parterna och kommundirektör Anna Lindh Wikblad var på plats i Skellefteå för att tillsammans med andra aktörer skriva på den gemensamma viljeinriktningen.

Läs mer
SSAB och Luleå Energi tar stora steg mot fossilfri och cirkulär fjärrvärme i Luleå

SSAB och Luleå Energi har undertecknat en överenskommelse om ett fortsatt och fördjupat samarbete kring Luleås framtida energisystem. Ett stort och viktigt steg för Luleås fjärrvärme samt för SSABs gröna omställningsplaner i regionen.

Läs mer
Hertsön i fokus när Luleå kommun bjöd in till dialog

Luleå kommun besökte under måndagen Hertsön för att berätta mer om kommande projekt i närområdet. Helén Wiklund Wårell, chef på stadsbyggnadsförvaltningen, var på plats och hon uppskattade initiativet:
– Jättekul att få komma ut och dela med oss av vad som pågår. Det är viktigt att vi skapar delaktighet och bjuder in till dialog.

Läs mer
H2 Green Steel säkrar samarbetsavtal med Luleå Hamn

H2 Green Steel och Luleå Hamn har tecknat ett samarbetsavtal. Stålbolaget väljer hamnen i Luleå som nod för logistik och transport av de insatsvaror och produkter som ska gå till och från det nya stålverket i Boden. Det gäller inte minst exporten av grönt stål som ska produceras och gå till världsmarknaden med planerad produktionsstart slutet på 2025 och upptrappning av volymer under 2026.

Läs mer
Nu startar arbetet på Hertsöfältet

Nu inleds utbyggnaden av Luleå Industripark på Hertsöfältet. I juli startar markarbetena och redan i höst kan arbetet med de första industrietableringarna starta. “Talga och troligtvis även Duroc avser att starta upp”, säger Robert Eriksson, projektchef för Luleå Industripark.

Läs mer
USA:s utrikesministers första dag i Luleå

I och med högnivåmötet (TTC) som äger rum i Luleå 30–31 maj ligger alla blickar på Luleå. Idag landade flera högt uppsatta ministrar, tjänstemän och ministrar på Luleå flygplats, en av dem var USA:s utrikesminister Antony Blinken.

Läs mer
Kollage av bilder på lastbil, industribyggnader, industriarbetare, maskineri och Luleå
Nya bostadsområden och nya industrier: “Ursäkta röran – Luleå bygger om!”

Nya kraftledningar, pipeline, bostadsområden, muddring i havet och nya fabriker. De kommande fem, tio åren kommer det hända mycket nytt i Luleå:
– Vi är medvetna om att det blir lite stökigt, men vi bygger något nytt och viktigt tillsammans, så det är värt det, konstaterar Carina Sammeli (S), kommunalråd, Luleå.

Läs mer
Peter Van Der Steen, managing director på Rhenus Logistics framför affisch för Luleå hamn som bakgrund
Marknadsdagar för Luleå Hamn – ”Det är ett spännande projekt”

Nya Luleå Hamns marknadsdagar i Luleå lockade över 100 nyfikna finansiärer, operatörer och maskinleverantörer från när och fjärran.
– Vi vill vara en del av detta projekt, det är en spännande utmaning, så det är därför vi är här, konstaterar Peter Van Der Steen, managing director, Rhenus Logistics, Rotterdam, Holland.

Läs mer
LKAB:s David Högnelid guidar nyfikna vid en modell av Luleå Industripark.
LKAB och SSAB informerade på Smedjan

Torsdagen 30 mars invigdes den nya modellen över Luleå Industripark i informationslokalen i Smedjan av LKAB och SSAB.
– Jag fick många nyfikna frågor kring vad det egentligen är som ska ske, konstaterade David Högnelid, chief strategy officer, LKAB.

Läs mer
Foto på Luleås kommunalråd Carina Sammeli (S) och infrastrukturminister Andreas Carlson (KD)
Förstärkt järnvägsnät viktigt för omställningen

Infrastrukturministern Andreas Carlson betonar vikten av att järnvägsnätet förstärks i norr för att möta behoven från de nya industriinvesteringarna. Under konferensen Järnvägsforum som avlutades idag hölls ett flertal möten mellan Luleås representanter, med kommunalrådet Carina Sammeli i spetsen, och beslutsfattare från regeringskansliet och Trafikverket.

Läs mer
Rollups och Robert Eriksson i Smedjan
Luleå Industripark svarade på frågor i lokalen i Smedjan

Lördagen den 4 mars träffade Luleå Industriparks projektchef Robert Eriksson och Luleå Hamns vd Anders Dahl allmänheten i Luleå kommuns informationslokal i gallerian Smedjan. Frågesport, lördagsgodis och nyfikna frågor avlöste varandra.

Läs mer
Bangård med flera tåg och spår.
Dubbelspår krävs för grön omställning

Den gröna omställningen har redan börjat och det nuvarande transportsystemet med enkelspår, med mötesplatser, riskerar att bli en flaskhals. Därför föreslår Region Norrbotten, Luleå kommun, Bodens kommun och Norrbottens Kommuner att regeringen tidigarelägger kapacitetshöjande åtgärder på Malmbanan samt omgående ger i uppdrag till Trafikverket att ta fram järnvägsplaner för dubbelspår på sträckan Luleå-Boden.

Läs mer
Personal från Luleå Industripark tillsammans med Luleås kommunalråd Carina Sammeli i lokal i Smedjan
Luleås kommunalråd Carina Sammeli:
”Vi kan bidra till att rädda världen, på riktigt”

Luleå ska bidra till att rädda världen med en världsledande industriell grön omställning. Satsningarna på nya fossilfria industrier i Luleå och regionen får en dramatisk effekt på de nationella klimatmålen.

Läs mer
Foto på Malin Larsson, VD på Luleå Energi
Luleå Energi om elförsörjningen i den gröna omställningen

SSAB, H2GreenSteel och Hybrit är bara några exempel på alla de gröna industrier som intresserat sig av vår region. Norrbotten har blivit ett nav i den gröna omställningen och en stor anledning till det är tillgången till billig och grön energi.

Läs mer
Karta över Luleå Industripark med planerade byggområden.
Luleå Industripark lockar internationella besök

Det internationella intresset för Luleå Industripark är stort och väntas öka. Nu lanseras en ny webbplats både på svenska och engelska, och tydligare egen identitet. Navet för regionens gröna industriella omställning ska synliggöras.

Läs mer
Ebba Busch med utsikt över Luleå centrum och Domkyrkan
Energi- och näringsministern: “Inspireras av Luleå kommun”

Imorgon inleds ett EU-toppmöte i Kiruna och på vägen dit valde energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) att besöka Luleå. Dagen inleddes med ett möte med kommunledningen.

Läs mer
En kran och båtar i Luleå hamn
Luleå hamn – kan bli näst störst i Sverige efter 2030

Luleå hamn kommer att bli den näst största hamnen i Sverige tack vare den gröna industriomställningen. Verksamheten kommer att bli tre eller fyra gånger större om tio år.

Läs mer
Foto av två kvinnor
Norrbotten bryter trenden – fler startar företag: ”Hög tid att ta vara på möjligheterna”

Nyföretagandet i Norrbotten ökar markant till skillnad från utvecklingen i resten av landet. Norrbotten är den enda regionen i Sverige som visar på en positiv utveckling under förra året.

Läs mer
Kran och silor i Luleå hamn
Alternativa finansieringslösningar för infrastruktur utreds

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på måndagens sammanträde bland annat förslag att utreda alternativa finansieringslösningar för kommande infrastrukturinvesteringar, ökad borgen för satsningar inom projekt Malmporten samt förlängning av markanvisningar på Kronandalen.

Läs mer
Glödgat stål i valsverk
Allt om SSAB:s fossilfria stål

Fossilfritt stål är en produkt som kommer att revolutionera branschen genom att eliminera koldioxidutsläpp från ståltillverkningsprocessen. SSAB har sammanställt vanliga frågor om sitt fossilfria stål.

Läs mer
Hybrits anläggning
Alla SSABs produktionsanläggningar konverteras

SSAB strävar efter att skapa en fossilfri värdekedja tillsammans med våra partners och kunder och säkra vår position som den ledande kraften i stålindustrins gröna omställning.

Läs mer
Talgas ledning på besök utomhus i planerat byggområde.
Talga först ut på Luleås nya industriområde

LULEÅ Det australiensisk-svenska bolaget Talga Resources blir först med att etablera sig på Luleås nya industriområde på Hertsölandet.

Läs mer
Invigningsbild med person från Talha och Luleå Näringsliv
Talga inviger Europas första anodfabrik för batterier

Batterianodföretaget Talga Group, med verksamhet i norra Sverige, invigde under fredagen vad som är Europas första anodfabrik – EVA-anläggningen i Luleå.

Läs mer
Strandpromenad i norra hamn. Solnedgång
Spanskt företag vill producera grön ammoniak och växtnäring i Sverige

Det spanska företaget Grupo Fertiberia har valt ut Luleå som platsen där de planerar utveckla den första storskaliga anläggningen för produktion av grön ammoniak och växtnäring i Sverige.

Läs mer
Säckar med konstgödsel i industrilokal
Spansk industrijätte bygger stor fabrik gör konstgödsel i Luleå

Ytterligare en internationell industrijätte ska etablera sig i Norrland, lockad av den billiga, fossilfria elen från vatten- och vindkraft.

Läs mer
Industritorn på H2 Green Steel
H2GS och BMW tecknar slutligt avtal om fossilfritt stål

BMW Group och H2 Green Steel har tecknat ett slutligt avtal om leverans av CO2-reducerat stål. Avtalet avser BMW:s uppströms scope 3-utsläpp och inkluderar återvinningsåtgärder och åtgärder vid slutet av stålets livslängd.

Läs mer
Datorillustration av H2 Green Steels industriområde
H2GS tar in 2 miljarder kronor i finansieringsrunda

Ståluppstickaren H2 Green Steel har säkrat 2 miljarder kronor i en första Serie B-finanseringsrunda från en utvald grupp investerare. Det framgår av ett pressmeddelande.

Läs mer
Industriområde med byggnader och skorsstenar.
Så påverkas Boden av det gröna stålet

Etableringen av H2 Green Steel i Boden kommer leda till en kraftigt ökad efterfrågan på el och till ett stort tillskott av spillvärme.

Läs mer
Skissbild på framtida industriområde för H2 Green Steel.
H2 Green Steel förbereder för fossilfri stålproduktion i Boden

Med en anläggning som är den första i sitt slag ska företaget H2 Green Steel göra processen för tillverkning av stål nära fossilfri.

Läs mer
Hand med mineralpulver i.
Gruvavfall ska bli värdefulla mineraler i nytt LKAB-projekt

Gruvverksamhet påverkar miljön och gruvor är miljöfarlig verksamhet enligt svensk lag. Nu vill LKAB med projektet ReeMAP vända problemet med avfallet till något positivt.

Läs mer
Flygbild öber Luleå Hamn med kranar, båtar och hamnområde.
Snart kan det gigantiska byggandet i Luleå Hamn påbörjas

Planerna på att fördjupa Luleå Hamn har diskuterats sedan 2014 och tio år senare, 2024, startar arbetet.

Läs mer
Hamnar och kranar i Luleå Hamn
Klart för start för Sveriges största muddringsprojekt

Regeringen fattade under torsdagen beslut om att muddringen av farleden in till Luleå och utbyggnad av Luleå hamn kan påbörjas. Projektet som leds av Sjöfartsverket blir Sveriges största muddringsprojekt.

Läs mer
Containerfartyg till havs ute i Luleå Skärgård
Klartecken för miljardmuddring i Luleå

Under måndagen beslutade kommunfullmäktige i Luleå kommun att ge grönt ljus för projekt Malmporten. Därmed är ytterligare en viktig pusselbit på plats i ett av de största muddringsprojekten i landet i modern tid.

Läs mer
Karta över Luleå Hamn och placering av mineralfabrik.
LKAB placerar mineralfabrik i Luleå – satsning på 10 miljarder

Gruvbolaget LKAB väljer Luleå som placeringsort för sin cirkulära industripark för fosfor och sällsynta jordartsmetaller. Det kan bli upp till 500 nya jobb.

Läs mer
Byggskylt vid Luleå Industripark
Sveriges radio:
Planerna för Luleå industripark går framåt

Bland annat arbetar kommunen nu med detaljplanerna kring infrastrukturen, säger Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande i Luleå.

Läs mer
Hertsöfältet med skog och Luleå hamn i fjärran
Om Lumires arbete:
Hertsöfältet, Luleå industripark

Luleå Industripark heter det nya området där Hertsöfältet och Svartön ska öppna upp för fortsatt satsning på framtidens industri.

Läs mer
Flygbild med Hertsöfältet och Luleå hamn i horisonten
Talga väljer Luleå för tillverkning av batterikomponenter

Luleå står inför ytterligare en ny näringslivsetablering: det australiensisk-svenska bolaget Talga vill tillverka batterikompententer i Luleå.

Läs mer
Transportfartyg som lastar i Luleå hamn
Regeringen ger klartecken till utbyggnad av Luleå hamn

Regeringen beslutade på torsdagen om så kallad byggstart för muddringsprojektet Malmporten. Det innebär att Trafikverket får binda upp medel för att upphandla entreprenad för detta projekt.

Läs mer
Fullsatt aula med elever och presentatörer på scen.
Miljardinvesteringarna på schemat när näringslivet intog gymnasiebyn

Fullsatt aula av tredjeklassare i gymnasiebyn och på scenen H2GreenSteel, LKAB, Skanska, SSAB och många fler näringslivsrepresentanter.

Läs mer
Rundvandring i Luleå hamn med gäster
Ett steg närmare ny industripark i Luleå

Luleå kommun och LKAB har tillsammans kommit överens om ett markanvisningsavtal som gäller ungefär 120 hektar på Svartön.

Läs mer
Foto på Javier Goñi, VD för Grupo Fertiberias med texten "Grupo Fertiberia" i bakgrunden
Grupo Fertiberia etablerar sig i Norrbotten

Ett av Europas största företag inom produktion av grön ammoniak och konstgödsel, Grupo Fertiberia, planerar att etablera sig och investera här i regionen.

Läs mer
Två personer ger ett handslag
Luleå kommun och Uniper tecknar avsiktsförklaring

SSAB, Luleå kommun och dess bolag har nu kommit överens om att gemensamt skapa långsiktiga, och hållbara helhetslösningar för en fossilfri industriell omställning.

Läs mer
Gruppfoto på nio personer på parkering med industriell byggnad i bakgrunden
SSAB och Luleå kommunkoncern tecknar avtal inför fossilfri industriell omställning

SSAB, Luleå kommun och dess bolag har nu kommit överens om att gemensamt skapa långsiktiga, och hållbara helhetslösningar för en fossilfri industriell omställning.

Läs mer
Karta över norra Sverige med orter och företag utplacerade
Miljarder investeras i norr

Över 1 070 miljarder kronor investeras i norra Sverige de kommande 20 åren. En hållbar omställning tar plats och tillgången till grön el har vänt upp och ner på Sverigekartan.

Läs mer
Tre personer framför rollups från LKAB
LKAB väljer Luleå för ny industrisatsning

LKAB meddelade idag vid en pressträff att företaget väljer Luleå som etableringsort för sin nya industrisatsning.

Läs mer