Om Lumires arbete:
Hertsöfältet, Luleå industripark

Hertsöfältet med skog och Luleå hamn i fjärran

Luleå Industripark heter det nya området där Hertsöfältet och Svartön ska öppna upp för fortsatt satsning på framtidens industri. Området består av det befintliga industriområdet Svartön och det nya området Hertsöfältet. Projektering av Hertsöfältet startade år 2020 och Lumire kommer att arbeta successivt med vatten och avloppslösningar, som går i rätt takt med de företagsetableringar som sker. Det är flera aktörer som arbetar parallellt med utvecklingen av Hertsöfältet.

Läs mer

Contact us

Fill in the form below or give us a call and we'll contact you. We endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.