Pressbild Robert Eriksson, projektchef, Luleå Industripark. Ladda ner här.

Robert Eriksson med Luleå hamn i bakgrunden.

Pressbild Robert Eriksson, projektchef, Luleå Industripark. Ladda ner här.

Pressbild översikt Luleå Industripark, Svartön och Hertsöfältet. Ladda ner här.

Översiktsskiss Luleå Industripark med markerade verksamhetsområden för SSAB, LKAB, Talga och Luleå Hamn

Översikt verksamhetsområde. Ladda ner här.

Flygbild över Malmhamnen

Luleå Industripark från luften med Luleå centralort i fjärran. Till höger ligger det grönområde som är Hertsöfältet där industriområdet ska växa nu med nya etableringar. Foto: Luleå Hamn. Ladda ner här.

Flygbild Luleå industripark med industribyggnader, silor och skorstenar.

Luleå Industripark, översikt, SSAB. Foto: Luleå Industripark Ladda ner här.

Bogserbåt med Luleå hamn i bakgrunden.

Bogserbåten Vilja anlöper Luleå Hamn. Foto: Luleå Hamn. Ladda ner här.