Pressbild Robert Eriksson, projektchef, Luleå Industripark. Ladda ner här.

Pressbild översikt Luleå Industripark, Svartön och Hertsöfältet. Ladda ner här.

Luleå Industripark från luften med Luleå centralort i fjärran. Till höger ligger det grönområde som är Hertsöfältet där industriområdet ska växa nu med nya etableringar. Foto: Luleå Hamn. Ladda ner här.

Bogserbåten Vilja anlöper Luleå Hamn. Foto: Luleå Hamn. Ladda ner här.