SSAB och Luleå Energi tar stora steg mot fossilfri och cirkulär fjärrvärme i Luleå

SSAB och Luleå Energi har undertecknat en överenskommelse om ett fortsatt och fördjupat samarbete kring Luleås framtida energisystem. Ett stort och viktigt steg för Luleås fjärrvärme samt för SSABs gröna omställningsplaner i regionen.

Läs mer

Contact us

Fill in the form below or give us a call and we'll contact you. We endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.