Talga väljer Luleå för tillverkning av batterikomponenter

Flygbild med Hertsöfältet och Luleå hamn i horisonten

Luleå står inför ytterligare en ny näringslivsetablering: det australiensisk-svenska bolaget Talga vill tillverka batterikompententer i Luleå. Många nya jobb, miljarder i omsättning och Luleås första etablering inom smart industri till nya industriområdet Hertsöfältet kan bli verklighet.

Läs mer

Contact us

Fill in the form below or give us a call and we'll contact you. We endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.