Tillgänglighetsrapport och kontakt.

Luleå kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Luleå Industriparks webbplats luleaindustripark.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.
Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Luleå Industripark webbplats luleaindustripark.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss

Ange att det gäller webbplatsen luleaindustripark.se

Svarstiden är normalt 5 dagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Ange att det gäller webbplatsen luleaindustripark.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Ange att det gäller webbplatsen luleaindustripark.se

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

 

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem: Låg kontrast och liten grad på text.
Påverkar: Synförmåga.
Antal sidor: 10 sidor, alla nyhetsposter

Problem: Bristande hierarki vid tabbning i ,menyer.
Påverkar: Kognition, Synförmåga.
Antal sidor: Hela webbplatsen.

Problem: Fler länkar till samma länkadress.
Påverkar: Kognition, Synförmåga.
Antal sidor: 3 sidor.

Problem: Video utan undertext
Påverkar: Kognition, Hörselförmåga, Synförmåga
Antal sidor: 1 sida.

Problem: Video utan undertext i tillgängligt textformat
Påverkar: Kognition, Hörselförmåga, Synförmåga
Antal sidor: 1 sida.

Problem: Video utan alternativ text till det visuella innehållet.
Påverkar: Kognition, Synförmåga
Antal sidor: 1 sida.

Problem: Avancerad grafik utan alternativ förklarande text
Påverkar: Kognition, Synförmåga
Antal sidor: 1 sida.

Problem: Element-ID:n är inte unika
Påverkar: Synförmåga
Antal sidor: 3 sida.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 juni 2023.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning med hjälp av tredje-partsverktyg) av Luleå Industriparks webbsida luleaindustri.se.

Senaste bedömningen gjordes den 20 januari 2023.

Webbplatsen publicerades den årsskiftet 2022 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 27 mars 2023.