52 miljoner till Luleå tekniska universitet materiallabb för grön omställning

Det handlar om Wallenbergs initiativ WISE, där Luleå tekniska universitet ingår tillsammans med sex andra universitet i vad som är den största satsningen på materialvetenskap någonsin i Sverige. Nära tre miljarder kronor ska investeras på berörda universitet under kommande tio år med stor betydelse för grundforskning och svensk tillverkningsindustri.

Beslut har nu tagits att bygga upp starka forskningsinfrastrukturer för 500 miljoner totalt, bland annat vid Luleå tekniska universitet där två högteknologiska labb inom materialvetenskap förstärks.

Läs mer här

Contact us

Fill in the form below or give us a call and we'll contact you. We endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.