SÅ FUNKAR VI

Här beskriver vi vår verksamhet, hur vi är organiserade och fungerar.
Vill du veta mer, kontakta oss.

Organisationschema över Luleå Industriparks organisation med företga, ledning och styrgrupper.