Besked från SVK: Mer elkraft till Luleåregionen

Svenska kraftnät (SVK) meddelar att man kommer att öka tilldelningen av eleffekt i Luleåområdet med 500 megawatt.

– Detta är ett väldigt glädjande besked som är avgörande för industriernas investeringar i Luleå, säger Luleås kommunalråd Carina Sammeli (S).

Läs mer här

Contact us

Fill in the form below or give us a call and we'll contact you. We endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.