Dubbelspår krävs för grön omställning

Bangård med flera tåg och spår.

Den gröna omställningen har redan börjat och det nuvarande transportsystemet med enkelspår, med mötesplatser, riskerar att bli en flaskhals. Därför föreslår Region Norrbotten, Luleå kommun, Bodens kommun och Norrbottens Kommuner att regeringen tidigarelägger kapacitetshöjande åtgärder på Malmbanan samt omgående ger i uppdrag till Trafikverket att ta fram järnvägsplaner för dubbelspår på sträckan Luleå-Boden.

Läs mer

Contact us

Fill in the form below or give us a call and we'll contact you. We endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.