Ett steg närmare ny industripark i Luleå

Rundvandring i Luleå hamn med gäster

Luleå kommun och LKAB har tillsammans kommit överens om ett markanvisningsavtal som gäller ungefär 120 hektar på Svartön. Avtalet ger LKAB möjlighet att köpa marken för etablering av en industripark och för hantering och utskeppning av koldioxidfria järnsvampsprodukter.

Läs mer

Contact us

Fill in the form below or give us a call and we'll contact you. We endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.