Förstärkt järnvägsnät viktigt för omställningen

Foto på Luleås kommunalråd Carina Sammeli (S) och infrastrukturminister Andreas Carlson (KD)

Infrastrukturministern Andreas Carlson betonar vikten av att järnvägsnätet förstärks i norr för att möta behoven från de nya industriinvesteringarna. Under konferensen Järnvägsforum som avlutades idag hölls ett flertal möten mellan Luleås representanter, med kommunalrådet Carina Sammeli i spetsen, och beslutsfattare från regeringskansliet och Trafikverket.

Läs mer

Contact us

Fill in the form below or give us a call and we'll contact you. We endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.