Grundskola med internationell inriktning startar i Luleå

Till hösten startar Luleå kommun en ny grundskola, Luleå International School, där undervisningen till stor del kommer att ske på engelska. En internationell skola skapar goda förutsättningar inför Luleås kommande företagsetableringar, och möjliggör en utbildning med internationell inriktning för Luleåbor.

Läs mer här

Contact us

Fill in the form below or give us a call and we'll contact you. We endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.