Ja till nytt stålverk i Boden – beviljas miljötillstånd

Stålbolaget H2 Green Steel har nu fått ja av Mark- och miljödomstolen till bygge och drift av stålverket i Svartbyn i Boden.
Domstolen bedömer att bolaget uppfyller miljöbalkens krav kring verksamheten.

Läs mer

Contact us

Fill in the form below or give us a call and we'll contact you. We endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.