LKAB blir delägare i Duroc Rail AB – en till strategisk investering inom järnväg och logistik

LKAB förvärvar 49 procent av aktierna i Duroc Rail AB från företagsgruppen Duroc AB som är noterade på Nasdaq, vilka bibehåller majoritetsägande med 51 procent. Den preliminära köpeskillingen uppgår till ca 75 miljoner kronor. Samtidigt ska LKAB investera upp till 200 miljoner för att uppföra nya industrilokaler för Duroc Rail på Hertsöfältet i Luleå. Duroc Rail är en certifierad aktör med unik kompentens för hjulunderhåll till lok och vagnar med erfarenhet av klimatet i norra Sverige.

Läs mer här

Contact us

Fill in the form below or give us a call and we'll contact you. We endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.