Luleå och Norra Sverige kraftsamlar för jämställd industri

För att främja en jämställd industri går nu regioner, kommuner och företag i Norra Sverige samman i en gemensam avsiktsförklaring. Luleå kommun är en av parterna och kommundirektör Anna Lindh Wikblad var på plats i Skellefteå för att tillsammans med andra aktörer skriva på den gemensamma viljeinriktningen.

Läs mer

Contact us

Fill in the form below or give us a call and we'll contact you. We endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.