Luleåmodellen bidrar till klimatnytta och omställning i hela Sverige

Luleå Energi har tillsammans med ett antal aktörer i branschen under ett halvt års tid jobbat för att ”pressa luften ur elsystemet” i Luleåregionen och på så vis frigjort effekt som är nödvändig för den gröna omställningen som pågår. Detta arbete kallas numera för Luleåmodellen och inspirerar nu andra kommuner och företag i Sverige som befinner sig i samma situation. Läs vad Luleåmodellen innebär och varför den är viktig för att vi ska få ner våra klimatutsläpp och se till att omställningen inte stannar av på grund av effektbrist.

Läs mer här

Contact us

Fill in the form below or give us a call and we'll contact you. We endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.