Nya kraftledningar avgörande för den gröna omställningen

För att den gröna industriomställningen ska bli verklighet, och för att möta de nya behoven av el i norra Sverige, planerar Svenska kraftnät att bygga två nya kraftledningar mellan Svartbyn i Boden och Hällmyran i Luleå. Nu pågår samråd och på onsdag den 20 september bjöd  Svenska kraftnät in berörda markägare och allmänhet till öppet hus i Rutviks bygdegård i Luleå.

Contact us

Fill in the form below or give us a call and we'll contact you. We endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.