Regeringen ger klartecken till utbyggnad av Luleå hamn

Transportfartyg som lastar i Luleå hamn

Regeringen beslutade på torsdagen om så kallad byggstart för muddringsprojektet Malmporten. Det innebär att Trafikverket får binda upp medel för att upphandla entreprenad för detta projekt.

Läs mer

Contact us

Fill in the form below or give us a call and we'll contact you. We endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.