Så påverkas Boden av det gröna stålet

Industriområde med byggnader och skorsstenar.

Etableringen av H2 Green Steel i Boden kommer leda till en kraftigt ökad efterfrågan på el och till ett stort tillskott av spillvärme. Hur påverkas det lokala energibolaget Bodens Energi av den nya industrin och vilka blir de största utmaningarna för det gröna stålbolaget?

Läs mer

Contact us

Fill in the form below or give us a call and we'll contact you. We endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.