SSAB och Luleå kommunkoncern tecknar avtal inför fossilfri industriell omställning

Gruppfoto på nio personer på parkering med industriell byggnad i bakgrunden

SSAB, Luleå kommun och dess bolag har nu kommit överens om att gemensamt skapa långsiktiga, och hållbara helhetslösningar för en fossilfri industriell omställning. Parterna ska teckna en avsiktsförklaring som skapar goda förutsättningar för ett fossilfritt Luleå och SSAB:s omställning.

Läs mer

Contact us

Fill in the form below or give us a call and we'll contact you. We endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.