Uniper och Luleå Energi tecknar avtal –    stärker Luleås fjärrvärmesystem

Luleå Energi och Uniper har avtalat om att ta tillvara restenergier från den anläggning som planerar att etableras inom BothnialinkH2 i anslutning till Luleå Industripark. På så vis skapas synergier som bidrar till Luleås cirkulära fjärrvärmesystem. Därmed tas ett viktigt första steg till att ta emot restenergier i större omfattning från de nya industrierna i Luleå.

Läs mer här

Contact us

Fill in the form below or give us a call and we'll contact you. We endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.