Uppdraget fortsätter: Fokus på bostäder

Regeringens särskilda utredare Peter Larsson fortsätter sitt uppdrag med att koordinera insatser för ett hållbart samhällsbyggande i Norrbotten och Västerbotten. Det blir nu tredje gången uppdraget, som påbörjades 2021, förlängs.

– Mycket som har hänt de här två åren, man har förstått den nya verkligheten, säger han.

Läs mer här

Contact us

Fill in the form below or give us a call and we'll contact you. We endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.