“Vi har förutsättningarna för att förverkliga omställningen”

Det händer här och det händer nu. Industrisatsningarna som pågår sägs vara de största i norra Sverige i modern tid. Luleå Hamn är på många sätt pulsådern och navet som ska möjliggöra den gröna omställningen som sker inom ramen för Luleå Industripark och i regionen i stort.

Läs mer här.

Contact us

Fill in the form below or give us a call and we'll contact you. We endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.