Currently browsing: Projekt

Power2Earth

Fertiberia, Lantmännen och Nordion inleder ett samarbete under namnet Power2Earth, ett partnerskap som syftar till att etablera Sveriges första fossilfria mineralgödselproduktion i Luleå.

Read more

LKAB

Illustration av moderna industribyggnader vid vattnet

10 miljarder investeras i industripark som ska utvinna sällsynta jordartsmetaller, fosfor och producera gips.

Read more

Contact us

Fill in the form below or give us a call and we'll contact you. We endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.